INTELLECTUAL PROPERTY NOTICE

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de website www.schaftfestival.com (hierna: de ‘Website’) en het logo van Schaft, waaronder in ieder geval wordt begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij Apenkooi Events B.V., organisator van Schaft Festival (hierna de ‘Organisator’). De Organisator behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van de Website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berusten uitsluitend bij de Organisator. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisator is het onder meer niet toegestaan de inhoud van de Website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van de Website.

Indien en voor zover de inhoud van de Website bestaat uit bijdragen van gebruikers, rusten de rechten daarop bij deze gebruikers (tenzij in de gebruikersvoorwaarden van de Website afstand is gedaan van deze rechten en/of deze rechten zijn overgedragen aan de Organisator).

De Organisator heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van de Website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van de Organisator, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

De Organisator heeft tevens het recht om – tenzij anders overeengekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor tekst-, muziek- en beeldmateriaal.

Back to Top