PRIVACY STATEMENT

Dit is de privacyverklaring van de Organisator inzake de Website. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door de Organisator door middel van het aanbieden van gepersonaliseerde content en de verwerkingen via de Website alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies.

De Organisator respecteert de privacy van alle gebruikers van de Website. De Organisator draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u middels de Website verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De Organisator is niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op de Website bereikbaar zijn. De Organisator raadt u aan bij het via de Website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op de Website bent als de URL is gewijzigd.
Indien u zich aangemeld heeft middels de Website door middel van het verstrekken van uw e-mailadres en persoonsgegevens, kunnen deze gegevens door de Organisator worden gebruikt om u te informeren over relevante informatie ten aanzien van het Schaft Festival.

Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden.
Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door de Organisator. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en de Organisator.

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
7 maart 2016.

Back to Top